1

Téma: Únos

Únos I.

Sledovala ho již druhým týdnem, dokonce si za tím účelem vzala i dovolenou, aby přesně zmapovala jeho pohyb. Od bydliště přes nejrůznější osobní aktivity až po zaměstnání. Jeho život byl však jednoduchý, dalo by se říci až nudný, v podstatě se přemísťoval pouze mezi prací, svým bytem a jednou týdně navštěvoval rodiče. Mezitím ještě zvládl pravidelný nákup v místním obchodě. Líbil se jí a moc. Byl o pár let mladší, drobné až subtilní postavy a s jistým odevzdaným výrazem ve tváři a právě ten jí na něm tolik učaroval. Viděla v něm ideální oběť svých sadistických choutek, které u ní v posledních letech nesmírně zesílily. V podstatě si ho vyhlédla už minulý rok, kdy si ho všimla náhodou u sebe na oddělení, kde působila úspěšně jako primářka a kde on byl krátce hospitalizovaný s nějakým banálním zdravotním problémem. Od té doby mu věnovala svoji pozornost. Její zájem o něj se stupňoval, až dospěla k rozhodnutí zmocnit se ho!

 Pochopitelně, mohla to učinit i civilizovanějším způsobem, a jednoduše ho sbalit, na svůj věk 35 let byla stále velice atraktivní a muži ze svého okolí obdivovaná, vysoká, urostlé postavy, s půvabnými černými vlasy staženými do culíku, který ji sahal až po lopatky, ale takový vztah ji dávno nelákal, podobných zkušeností již měla za sebou dost. Chtěla si ho jednoduše vzít, aniž by k tomu on vyjádřil svůj souhlas, stejně jako si lovec vyhlédne a uloví  kořist. V suterénu své vily měla již připravené potřebné zázemí včetně nezbytné ventilace, toalety, sprchy i zvukotěsné izolace od okolí domu. Zbývalo poslední.  Vymyslet, jakým způsobem provede jeho únos, dny dovolené se chýlily ke konci, tudíž musela jednat. Přemítala nad různými variantami, nakonec se rozhodla, že se ho zmocní přímo na ulici. Ano, mohla ho pozvat někam na skleničku, opít ho a pak ho zavléci k sobě domů, ale chtěla ho šokovat a hned na začátku mu demonstrovat svojí naprostou převahu. Plán únosu stanovila následně, až se bude kořist zítra kolem osmé hodiny večerní vracet z odpolední směny, překvapí jí v záhybu jedné z odlehlých ulic, kterými se pravidelně vracela domů a kde je ideální místo zaplevelené vysokým křoviskem, v němž se může snadno v šeru večera ukrýt a oběť pak nečekaně překvapit. Vůz bude mít zaparkovaný přímo naproti porostu. Akce byla poměrně riskantní, o to víc však Ditu její uskutečnění lákalo.
 
Na zítřek probíhala příprava na únos přesně dle plánu, v domě měla vše potřebné nachystáno na přijetí svého vězně a zbýval jí poslední den dovolené. Musela jednat. Když se přiblížila osmá hodina, byla již nachystána poblíž houštiny, z níž plánovala svoji oběť překvapit. Vůz měla zaparkovaný přímo naproti na vzdálenost šířky chodníku. Ten večer ji hrály okolnosti do karet, ulice byla ztichlá a jen kdesi v dálce se ozýval štěkot psa, většina domů v této lokalitě byla dávno opuštěná a pouze asi každé páté stavení obývali nájemnící převážně z nižších sociálních vrstev. Toho večera bylo značně větrno a ruinami vybydlených domů se proháněla meluzína. Na protilehlé straně ulice vysoko v korunách šuměly listy přerostlých stromů dávno opuštěného a zanedbaného parku. Bylo již šero a od vzdáleného pouličního osvětlení sem a tam dopadl dlouhý stín postav pohybujících se ve vedlejší ulici. Náhle se jedna z nich na odlehlé křižovatce oddělila a vydala se směrem k pozorovatelce. Dita nebyla na pochybách, byl přesný jako vždy a malá postava s nejistým krokem mluvila sama za sebe. Zbývala ji asi minuta, než dorazí k jejímu útočišti. Byla připravena a odhodlána k akci. V prstech cítila vzrušující chvění a dole nebezpečně zvlhla! Otevřela lahvičku s halothanem a celý její obsah vyprázdnila do velké jendorázové pleny, kterou si opatřila u sebe na oddělení. I přes silný vítr již zaslechla blížící se kroky, kromě oběti poblíž nikdo nebyl. Přikrčená v černé přiléhavé větrovce se stejně černou kompaktní čepicí posazenou až na kořen nosu působila jako velká číhají kočka. V okamžiku, kdy minul její úkryt, se vyhoupla přes obrubník na chodník a zkušeným chvatem se ho zmocnila zezadu pravou rukou za krk a zároveň mu levačkou vmáčkla halothanem napenetrovanou plenu přes celý obličej. Náhle ucítila, jak se instinktivně zhluboka nadechl k obranné akci a nejspíš i hlasitému protestu, tím však do sebe nasál dostatečnou dávku inhalačního narkotika, kerého ho poslalo na hezky dlouhou dobu do říše spánku. Pro jistotu mu ještě podkopla obě nohy a bezvládné tělo překvapivě snadno odvlekla do vedle stojícího SUV, kde ho umístila na zadní sedadla. Chvatně nastoupila a ztichlými ulicemi vyrazila spěšně k domovu.

2

Re: Únos

Velmi zajímavé. Těším se na pokračování!

3

Re: Únos

Díky, pokud to bude mít dobrou odezvu, rád zveřejním pokračování.

4

Re: Únos

Tak myslim, ze na pokracovani se tesime všichni ;-)

5

Re: Únos

Moc pěkně a poutavě popsáno. Těším sena pokračování.

6

Re: Únos

Já se také hlásím k odběru novinek!
Dost dobrý!!!

7

Re: Únos

Super, pokračuj prosím

8

Re: Únos

Únos II.  

Martin se probudil s úpornou bolestí hlavy, jen co se poněkud rozkoukal, zjistil, že se nachází uprostřed velké klece v jakémsi neznámém potemnělém prostoru. Kdesi nahoře u stropu svítilo tlumené osvětlení. Pomalu se zvedl ze staré školní žíněnky, kam byl nejspíš kýmsi položen. Najednou si z hrůzou uvědomil, že je zcela nahý, vlastně ne tak docela, v rozkroku objevil zvláštní kovové pouzdro s prstencem obepínajícím jeho přirození těsně nad varlaty a tubusem v němž byl lapen jeho penis, ten byl nyní zcela nepřístupný. Celé zařízení bylo zajištěno malým zámkem viditelným pouze ze strany. Obešel čtvercovou klec po obvodu, který mohl činit cca nějakých 16m. V jedné ze stěn byla uzamčena mřížová vrata zajištěná vloženým zámkem a ještě sichrovaná dodatečným vysacim zámkem. Zkusil jimi zalomcovat, ani se nehly, rovněž veškeré mříže byly mimořádně pevné s minimálními rozestupy. Někdo si dal obzvlášť záležet , aby nemohl uniknout. Ale kdo, nikomu přece nic neprovedl, ani nebyl jakkoliv významnou osobou, na naopak, zřejmě nějaký omyl, určitě se brzy vše vysvětlí a on bude opět volný.

 Snažil se vybavit poslední vzpomínky, s vypětím všech sil si vzpomněl, že se vracel z odpolední směny večer domů a pak někde v ulici v Zátiší ho kdosi ze zadu uchopil kolem krku, poté si byl ještě schopen vybavit ostrou vůni čehosi nepříjemného a to byla poslední vzpomínka, kterou dal v tu chvíli dohromady. Opět se prošel po obvodu klece, v jednom z rohů byla instalována splachovací toaleta a jednoduchá sprcha i s mycími prostředky včetně kartáčku na zuby a ručníkem. Zřejmě zde někdo naplánoval jeho dlouhodobý pobyt. Náhle si povšiml, že uprostřed klece visí ze stropu hák s jakýmsi koženým postrojem, zachvěl se při představě, na co asi toto zařízení slouží.

Náhle ho ze zamyšlení vytrhl ostrý zvuk odemykajícího se zámku. Podíval se tím směrem kamsi do šera místnosti a spatřil otevírající se dveře, kterými dovnitř vniklo jasné světlo z přilehlé chodby. Uprostřed zárubní stanula čísi vysoká postava, jejíž dlouhý stín dopadl až k okraji klece. Chvíli spočinula ve dveřích, ale pak se pomalým a rozhodným krokem vydala směrem k němu. Instinktivně se přesunul na opačnou stranu svého příbytku, než byl vstup dovnitř, bázlivě se přitiskl k mřížoví a oběma rukama si stydlivě zakryl uzamčené přirození. To již neznámá osoba odemkla mříž a vstoupila dovnitř. Spatřil před sebou krásnou a urostlou Dámu oděnou v koženém overalu a ve vysokých kozačkách s masivním podpatkem. Ta Žena byla přinejmenším o hlavu vyšší než on a svojí impozantní postavou zakryla celý vstup do klece.

"Ty seš mi nějak vyděšený, takhle se vítá tvá majitelka?!"  Pravila na uvítanou přísně. "Okamžitě mě pusťte ven, nebo vás to přijde draho" Vyštěkl na ni ustrašeně. Madam se pobaveně zasmála. Martin bleskurychle zhodnotil své šance. Je to přece jenom žena, nemůže být žádný problém jí uniknout a oboje dveře, kterého nyní dělily od svobody, jsou právě otevřené. Rozhodl se jednat okamžitě, sklonil mírně hlavu a jako beran se vyřítil plnou rychlostí přímo proti své věznitelce stojící stále ještě u vstupu do klece. Dita se samozřejmě nenechala zaskočit, když byl těsně před ní, učinila úkrok do strany, pevně ho uchopila oběma rukama za krk a strhla prudce stranou mimo otvor ven. Zároveň mu prudkým kopem podrazila obě nohy a bleskurychle ho povalila na podlahu, pak stačil jeden šikovný chvat, který si osvojila ještě v dětství, kdy excelovala v místní judistické organizaci a již měla paralyzovaného Martina na lopatkách. Pevně mu držela obě ruce při zemi a kolenem mu důrazně zatlačila na ohryzek. Martin jen prosebně zakoulel očima, nicméně nebyl schopen vydat ani hlásku. Ještě chvíli ho takto držela v šachu, ale nakonec sundala koleno z jeho krku a bolestivě mu zaklekla obě subtilní paže. Přenesla na ně téměř celou svojí váhu, až Martin vyjekl bolestí. "Co chcete ?" Zaúpěl bolestivě. "Vidím, že budu mít s tvou převýchovou plné ruce práce, záleží jen na tobě, jak moc to bude bolet. Zatím ses moc nepředvedl." A při těch slovech mu vyťala řádnou facku. "Auu" Zaúpěl. "Co po mě chcete?" "Řekněme že pro začátek tě chci naučit uctivému chování k tvé nové Paní. Pokud jsi to dosud nepochopil, tou Paní jsem Já." A opět kolenama důkladně zatlačila na obě rozbolavělé paže. Sykl bolestí, ale protestovat se již neodvážil. Když nabyla přesvědčení, že si již na další podpor netroufne, vstala a gestem mu naznačila, aby se ani nehnul. Mezitím opustila na okamžik klec, aby se vzápětí vrátila s jakýmsi dálkovým ovladačem, jen co byla zpět u něj, zavrčel u stropu elektromotor a k podlaze, kde ležel zpacifikovaný Martin, se spustil hák na ocelovém lanu. Na jeho konci byl upevněn bytelný kožený postroj, který Madam ihned začala navlékat na Martinovo kotníky. Pokusil se zaprotestovat tím, že obě nohy pohotově skrčil, aby je vymanil z dosahu postroje, to se však jeho nové Paní pramálo líbilo, hbitě sáhla za záda, kde za koženým opaskem overalu, měla zastrčen krátký jezdecký bičík, obratem pak uštědřila otrokovi několik razantních ran přes obě neposlušné nohy, až zaúpěl bolestí a z očí mu vytryskly slzy. "Už jsem ti snad řekla, že záleží jen na tobě, jak moc bude tvá převýchova bolet, zdá se, žes nic nepochopil, hlupáku!" Dopálila se Dita. Následné upnutí postroje a dotažení všech řemínků proběhlo již zcela bez protestů.

9

Re: Únos

Super. Jentak dál.

10

Re: Únos

Sakra, teď jsem napnuty k prasknutí. Jak to bude dál?

11

Re: Únos

No a je to, vzrušující povídka klícka plná a já tu trpím místo hlavní postavy: kdy bude pokračování ???

12

Re: Únos

Únos III.   
Jakmile byl otrok zafixován, Dita povstala, ustoupila několik kroků stranou a prostřednictvím dálkového ovládání dala u stropu instalovanému navijáku pokyn, aby zvedl břemeno. Martin jen bezmocně přihlížel s vytřeštěnýma očima, jak je postupně zvedán vzhůru nohama do výše. Když byl hlavou téměř metr nad zemí, Paní stopla zdvih, spoutala mu obě ruce za zády do pravého úhlu a zvědavě si kolem dokola obešla jeho tělo, přitom pronesla několik nelichotivých poznámek na adresu jeho infantilní postavy. Po celou tu dobu Martin raději ani nešpitl, aby neschytal další porci tělesných trestů. Navzdory obrácené poloze a překrvenému mozku si pomalu si začínal uvědomovat, proč je zřejmě tady, dle všeho se ho zmocnila sadisticky zaměřená žena pro své deviantní uspokojení, při té představě se opět zachvěl strachy, co vše zde ještě zažije, než se rozhodne s ním definitivně skoncovat? 

Poté, co Dita náležitě kriticky okomentovala jeho figuru, opustila na moment klec, aby se za chvíli vrátila s čímsi v ruce. Martin nebyl v šeru místnosti ihned schopen předmět identifikovat, nicméně v zápětí se nade vší pochybnost dozvěděl, s čím bude mít co do činění. Madam učinila úkrok dozadu, rozmáchla se a několikrát "náprazdno" práskla bičem těsně u uší zavěšeného otroka střídavě jak levého tak pravého. Martin sebou zpočátku vždy prudce trhnul, ale nebylo kam uniknout, navíc pokud by se mu podařilo byť jen lehce rozhoupat, mohl schytat zásah přes hlavu, což si rozhodně nepřál, přestal sebou raději škubat a jen z hrůzou očekával, co bude následovat." Mám s tebou velké plány, otroku a je pouze na tobě, zda se mi je podaří uskutečnit, v opačném případě jsi skončil - definitivně. Za sebe ti však mohu slíbit, že budeš mít mojí plnou podporu. Chci z tebe mít naprosto vzorovou subku, která bude své Paní oddaně sloužit a plnit její veškerá přání, i ta nevyřčená. Je ti doufám jasné, že máme před sebou dlouhou cestu tvé převýchovy?" A odmlčela se. Když Martin neodpovídal, opět několikrát práskla u jeho hlavy. "Ano, Paní, je mi to jasné" Odvětil otrok. "Příště budeš odpovídat ihned, jinak pocítíš můj hněv. Teď dostaneš instruktážní lekci, během níž ti vysvětlím, co od tebe budu od začátku očekávat."

S těmi slovy zvedla pravou nohu a mocně se opřela kozačkou do jeho zad v oblasti mezi lopatkama, čímž ho mohutně rozhoupala, teprve nyní začala s bičem nemilosrdně zpracovávat celé jeho tělo, vyhýbala se pouze hlavě a přirození. Suterén zaplnil hřmot práskajícího biče, který hravě přehlušil naříkání drezůrovaného otroka. Při každé ráně mu sdělila, co od něho od této chvíle očekává. Tančila s bičem elegantně kolem něj a zasypávala ho nemilosrdnými údery, chtěla, aby si tuto lekci zapamatoval a aby ji bral vážně hned od počátku, nerada se opakovala. Když se asi po deseti minutách vyčerpala, uznala, že by mu dnešní lekce mohla postačovat, nicméně se během výprasku dostala do stavu maximálního vzrušení a nedovedla si představit, že by se měla obejít bez uspokojení. Odložila bič ke dveřím klece a v oblasti rozkroku si odepla z overalu malý trojúhelník, který dosud zakrýval její klín, pak přistoupila k tiše vzlykajícímu otrokovi. Výška do které ho před výpraskem zvedla, nebyla určené náhodně, nacházel se ústy přímo v úrovní její vagíny, jakmile se k němu přiblížila, ucítil smyslnou vůni roztoužené ženy, jakou dosud nezažil. I když měl z předchozích známostí se ženami několik zkušeností s orálním sexem, toto bylo naprosto odlišné a podmaňující. Zapomněl na rozbolavělé žhnoucí tělo a s napětím očekával, co bude následovat.
 
Dita nyní potřebovala jediné, okamžitě uspokojit, věděla, že po právě prožité sadistické předehře jí stačí velmi málo. Bez meškání ho uchopila drsně ze strany oběma rukama za hlavu a vmáčkla si jeho ústa na naběhlý klitoris. Martin pochopil, co se od něj očekává, bez zaváhání začal sát a šikovně laskat poštěváček zkušeným jazykem, již asi po půl minutě Madam hlasitě vykřikla, přitiskla jeho hlavu ještě hlouběji do svého klína a krátce na to se pomalu sesunula  do podřepu a hlasitě oddychovala. Když si krátce odpočinula, opět k němu přistoupila, tentokrát však klidně a opět si ho nástavila ústy na klín, pochopil, že nastal čas intimní hygieny a celou ji důkladně očistil, byla hladce oholena, tudíž s tím mohl být rychle hotov, nicméně si dal velmi záležet a Dita nikam nespěchala, již dlouho nezažila tak slastné pocity. Když po hodné chvíli skončil s lízáním, uvědomila si, že je třeba otroka neprodleně spustit dolů, měl již v obličeji příliš temně rudou barvu. Chopila se ovladače a počala ho spouštět, jakmile ležel celým tělem na zemi, teprve pak mu uvolnila kurty z kotníků a pomohla mu postavit se na nohy. Následně ho odvedla ke sprše, sám by to nejspíš nezvládl, až studená voda ho přivedla zpět k jasnému vědomí. Poté co ho osušila odskočila někam do hloubi suterénu a vrátila se zpět s tampony a desinfekcí, následně mu ošetřila všechny krvavé šrámy, které pro dnešek schytal, kterých nebylo zrovna málo. Dala si přece záležet, aby si první lekci pamatoval. Jakmile byla hotova, dala mu do rukou tiskopis s nadpisem " Breviář správného otroka" se slovy, že si ho má důkladně nastudovat a do budoucna od něj očekává, že se bude závazně řídit uvedenými instrukcemi. Krátce potom, co opustila klec, se vrátila s tácem, na němž přinesla otrokovi jednoduché jídlo na celý příští den včetně karafy s vodou.

Poté, co Madam svého vězně řádně uzamkla a zabezpečila i vstup do suterénu, odebrala se po koupeli do své ložnice a zcela vyčerpaná se svalila do postele. Už dlouho nebyla tak unavená, příjemně unavená. Měla toho za sebou ten den hodně, vyčerpávající směnu v zaměstnání, kde měla na starost celým tým hašteřivých ženských a něco málo mužů, pak zápas s otrokem ve sklepě, jeho výprask a konečně orgasmus, jaký už hodně dlouho nezažila a po němž se jí tak rozklepala kolena, že sotva stála na nohou, navzdory tomu měla toho večera velmi příjemný pocit a nabyla přesvědčení, že zmocnit se ho byl velmi dobrý tah. Všimla si, že má velice šikovný jazyk, navíc se jí sotva kdy bude schopen postavit fyzicky na odpor, při troše trpělivosti by z něj časem mohla vytvořit naprosto ideální subku, která by jí časem mohla být otrockým partnerem po zbytek života. S těmito myšlenkami a úsměvem na rtech se odebrala do říše snů.

13

Re: Únos

Moc hezké, určitě pokračuj.

14

Re: Únos

Opět krásně popsáno. Prosím pokračuj.

15

Re: Únos

Díky za pochvalu, to je nejlepší motivace :-)

16

Re: Únos

Únos IV.
     
Jen co Madam opustila sklepní prostory, rozeštkal se Martin jako malý kluk. Pochopil, že z jeho stávajícího příbytku není úniku a on je vydán na milost i nemilost kruté sadistické ženě, která ho navíc ještě sexuálně zneužívá způsobem jaký dosud nezažil. Celé tělo měl v jednom ohni, na kůži se mu skvělo mnoho krvavých šrámů, které po ošetření pomalu osychaly. Zjistil, že je problém s takto rozbitou kůži si i lehnout na měkkou žíněnku, na níž mu dnes Paní s donáškou jídla položila čisté prostěradlo. Nicméně byl natolik vysílený, že neměl na jídlo ani pomyšlení a navzdory nesnesitelné bolesti nakonec na prostěradlo ulehl. Ještě než se mu podařilo usnout, rekapituloval si právě uplynulé chvíle a několikrát se přistihl při pocitu, že ho ta zvrácená žena začíná pomalu, za to však mocně přitahovat, přesto si ještě před usnutím zamanul, že při první příležitosti ze zajetí unikne. 

Druhý den se probudil s obrovským hladem, tělo již tak nepálilo, zato ho však dole nesnesitelně škrtil prstenec od kovového pásu, který mu Madam již na začátku nasadila, zřejmě měl ztopořený penis, který táhl celé zařízení dopředu a způsoboval bolest v oblasti varlat. Stále byl ještě plný dojmů z předchozího večera a opakovaně se přistihl, že myslí na svojí trýznitelku, což mu způsobuje zvláštní do včera nepoznaný pocit vzrušení. Když něco pojedl, začetl se do výtisku, který mu předešlého večera uložila k nastudování. Byly to zvláštní až bizarní texty pojednávající o podřízeném postavení muže ve vztahu k jeho Paní. Byl to soubor pravidel, povinností a praktik, které musí otrok vůči své vládkyni zachovávat. Text byl též doprovázen jednoduchými obrázky znázorňující pozici muže a Ženy v nejrůznějších situacích. Byť mu to připadalo zejména zpočátku zvrácené, přesto si nemohl nevšimnout příjemného dosud nepoznaného chvění dole v rozkroku. Začínal si pomalu zvykat, že toto bude přinejmenším v nadcházejících dnech také jeho zkušenost. Neměl k dispozici hodiny ani přístup k dennímu světlu, přestože větrání v suterénu bylo zajištěno bezvadně, tudíž jeho pojem o času byl značně zkreslený a mohl jen s velkou mírou nepřesnosti odhadovat denní dobu, když však dojídal poslední porci jídla, zaskočila ho myšlenka, že se těší, až ho Madam přijde opět navštívit. Rychle však tuto tužbu vytěsnil a s tím si zároveň uvědomil, že by opět mohl dostat výprask jako předchozího dne.

Náhle ho z přemítání vytrhl pronikavý zvuk odemykajícího se zámku, otevřely se známé dveře v odlehlé části místnosti a do suterénu proniklo ostré světlo z chodby. Jako předchozího dne i nyní spatřil impozantní siluetu vysoké ženy vyplňující dveřní prostor. Jen co Madam za sebou stačila zavřít, bezděčně se přesunul do středu klece, kde v pokleku a se sklopenou hlavou pokorně očekával její příchod. Ještě než před ním stanula, s hanbou si uvědomil, že se začíná zcela spontánně chovat jako skutečný otrok. Jen co vstoupila k němu do klece, položila tác s čerstvým jídlem na příští den u vstupní mříže a přistoupila k němu, bez meškání se sehnul až k zemi a políbil jí špičky kozaček. " Vidím, že jsi pilně četl, zdá se, že nejsi úplně ztracený případ." Pronesla a přísně se na něj zadívala. " Ano, Paní. Mám již polovinu nastudovanou." Uvidíme, však si tě časem vyzkouším. A teď vstaň a otoč se." Jen co se postavil, začala si zkoumavě prohlížet jeho zbičovaná záda, postupně ho obešla a kontrolovala hojení těch největších šrámů. S uspokojením pokyvovala hlavou, rány se začínaly pomalu hojit a hlavně žádná z nich nemokvala. "Zdá se, že tvůj imunitní systém funguje na jedničku, budeš to potřebovat, pravidelné výprasky tě čekají každý týden, ty mimořádné vždy, když s tebou nebudu spokojena. Čím dřív se je naučíš přijímat, tím lépe pro tebe." V Martinovi hrklo, nedovedl si představit, že by měl týdně absolvovat takový masakr jako včera. Blesklo mu hlavou, že čím dříve se z jejího zajetí dostane, tím lépe. Madam si dál zkoumavě prohlížela jeho tělo. "Moc vyvinutý nejsi. Kolik vůbec měříš?" "Metr šedesát, Paní." Odvětil uctivě. "Jsem si myslela, že to nebude víc." odtušila Madam, jejíž hrdě se vypínající bradavky pod koženým catsuitem byly v úrovni jeho očí. "Jsi vážně střízlík." Pokračovala dále, "Ale takoví se alespoň lépe ovládají a jsou skromnější, osobně mi to nevadí. Nicméně se zdá, že máš velmi šikovný jazyk, tak si to nepokaž, včera jsi mě příjemně překvapil." V ten moment Martin nevěděl, zda má být na kompliment hrdý, nebo se stydět za okolnosti, které předcházely k jeho umění orálně obsloužit ženu. Měl za sebou již několik známostí, ale z každé z nich časem sešlo, protože jeho bývalé partnerky odmítly dlouhodobě akceptovat  malý penis, kterým ho příroda obdařila, alespoň se je naučil uspokojovat jazykem, což se mu nyní velmi hodilo. Jaká ironie. Pomyslel si. Madam pokračovala dále. "Potrpím si na hygienu, proto od tebe očekávám, že se budeš sprchovat ráno i večer, nikdy nevím, kdy si budu mít chuť si s tebou pohrát, ať se nikdy nestane, že bych měla důvod o tvé čistotě pochybovat! Pochopil jsi mě?" "Ano, Paní." Pronesl tiše a dál pokračoval. "Mohu Vás o něco poprosit?" "Mluv !"   "Prosím, mohla byste mi vrátit mé věci, abych nebyl nahý? Stydím se takto, navíc tu je i celkem chladno." "Nahého tě samozřejmě nenechám, ale tvé věci jsem raději bezpečně zlikvidovala, nicméně takto určitě nezůstaneš. Hezky si tě obléknu, ale podle svého." A s těmi slovy opustila chvatně klec, kterou neopomněla za sebou zamknout.

17

Re: Únos

Poutavé a už se těším na pokračování.

18

Re: Únos

Hezky se to vyvíjí. Moc rád si přečtu další díly.

19

Re: Únos

Moc pěkné. Jen tak dál. Kde bereš inspiraci? Chtěl by jsi něco podobného zažít?

20

Re: Únos

To Vit,
přesně, jak se ptáš, vždy píšu o tom, co bych chtěl zažít, tedy s výjimkou kastrace, kterou jsem rozebral v předchozí povídce, tam jsem šel poněkud dále. Nicméně jaký zážitek může být pro muže víc ponižující, než když je zcela bezbranný vydán napospas Ženě, která ho následně proti jeho vůli připraví o mužství?

21

Re: Únos

Moc pěkné představy. Děkuji za tvou odpověď. A těším se na další pokračování.

22

Re: Únos

Únos V. 
 
Za chvíli byla zpět a před znovu klečící subku položila úhledně složenou hromádku jakýchsi svršků vyvedených převážně v černé barvě s bílými doplňky a vedle položila novotou se lesknoucí černé lodičky z pravé kůže. Martin nevěřícně pohlédl na nabídnutý dres a následně se tázavě podíval na  Madam. "Oblékni se! proč myslíš, že jsem ti to asi přinesla? Je to replika historického kostýmu, jaký dřív nosily komorné a pro tvoji převýchovu naprosto ideální oděv. Stále ještě zaskočený Martin se neopovážil protestovat, postupně věci rozložil a shledal , že se jedná o kostýmek s převažující černou barvou s bílými prvky, k němu obdržel krátkou sukýnku s krajkovou zástěrou a ke kompletu dostal také černé samodržící punčochy s květinovým vzorem a krajkové kalhotky s ozdobnou stužkou, které byly vzadu zcela otevřené. Ještě jednou pohlédl tázavě na Paní, ta v odpovědi jen netrpělivě pozvedla obočí a bradou ho vybídla, aby se konečně oblékl.


Martin se postupně a evidentně neochotně nasoukal do svých nových šatů a na závěr si nazul nachystané lodičky, které mu padly jako ulité, však také Madam vybírala vše podle velikostí jeho původního ošacení. " A teď se mi tu hezky projdi, ať vidím, jak ti to půjde." Prošel se vrávoravě po kleci sem a tam, ale příliš mu to nešlo, vysoké podpatky mu evidentně činily problém." Žádná sláva, čubino." Pronesla rozmrzele Paní." Kromě čtení teď budeš trénovat i chůzi, zítra chci vidět zřetelný pokrok, budeš na to mít celý den." A krátce na to odešla.
 
Martin posmutněl, dal by sice kdovíco, pokud by mohl zpět na svobodu, nicméně přítomnost jeho nové Paní ho rovněž těšila, pokud tedy zrovna neudělovala výprask, toho se děsil jako ničeho jiného a z hrůzou očekával okamžik, kdy bude na pořadu pravidelné bičování. Přesto všechno se již těšil, až ji dalšího dne opět uvidí. Chtěl ji udělat radost, proto začal pilně trénovat chůzi na podpatcích, aby ji příště mohl příjemně překvapit, navíc ještě před spaním svědomitě studoval informace z breviáře, který od ní prvního dne obdržel. Již se tolik nepozastavoval nad bizarním obsahem, ale začínal pomalu přivykat své nové roli. Před usnutím si ještě představoval, že má s Madam milostný vztah a že je na něj hodná, nicméně si zároveň hořce uvědomil, že tomu tak nikdy nebude. Se svým malým penisem nikdy žádnou ženu neuchvátil a vztah nakonec vždy musel zachraňovat pomocí orálního sexu, v němž se postupně velmi zdokonalil, ale zdálo se, že Madam právě uspokojení jazykem preferuje, snad by mu mohla dát šanci.

Následujícího rána se probudil zřejmě dosti pozdě, neměl sice pojem o čase, ale cítil, že spal velmi dlouho a připadal si příjemně odpočatý. Jeho první myšlenka byla, až opět v závěru dne spatří svoji Madam, ale do té doby zbývalo ještě hodně času. Ihned po probuzení se osprchoval, přesně jak mu bylo důtklivě doporučeno a hned na to si oblékl své nové ošacení, již mu nepřipadalo tak nevhodné, shledal, že k jeho nové roli otroka je vybráno opravdu trefně. Pojedl něco z nachystaného jídla a pustil se do četby svěřeného tiskopisu. Během dne pak ještě mnohokrát trénoval chůzi v lodičkách a měl pocit, že mu to začíná celkem jít, když pak v zámku zarachotil klíč, okamžitě se přesunul do středu své klece a netrpělivě očekával, až k němu Madam dorazí. Nemohl se dočkat a tak místo aby se sklopenou hlavou tiše klečel, zvědavě sledoval blížící se kroky své vládkyně. Měla plné ruce, zřejmě proto za sebou nezavřela vstup do suterénu a v žlutém světle linoucím se odkudsi z nitra domu, zřetelně viděl její přicházející siluetu. Náhle si povšiml, že kromě tácu s jídlem si nese v druhé ruce dlouhý bič. Jakto? Vždyť ještě není čas pravidelného výprasku. Nebo se nevědomky dopustil nějakého prohřešku? Ať už byl důvod jakýkoliv, předsevzal si , že tentokrát musí bičování zabránit za každou cenu. 

Když konečně odemkla mříž a sehla se, aby položila tác s jídlem, využil Martin podle chvilky její nepozornosti a vyřítil se bleskově ze své pozice. Proběhl kolem Madam, vyběhl z klece a namířil si to přímo k osvělenému vstupu do sklepení. Ačkoliv celá dezertérská akce započala slibně, jakmile vyběhl z klece na velmi hladkou podlahu  suterénu, zradily ho lodičky, v kterých spíše klopýtal a smýkal se, než běžel, navíc Madam nezaváhala ani na vteřinu, jen co proběhl vstupem do klece, rychle se rozmáchla dlouhým honáckým bičem, který stále držela v ruce a přesně zacílila na jeho nohy. Poslední třetina měkkého biče z klokaní kůže svižně obtočila jeho prchající pravý kotník a v ten okamžik trhla Dita bičem zpět směrem k sobě, tímto mu spolehlivě podrazila nohu. Nyní se Martin okamžitě poroučel jak dlouhý, tak široký k zemi. Stačil ještě v úleku hlasitě vykřiknout a dát ruce před sebe, aby zmírnil pád na tvrdou podlahu.

Prohrál !!  Hned na to slyšel pomalé, ale sebejisté kroky své Vládkyně, která se k němu nekompromisně blížila. Nepokoušel se již o žádnou akci a ležící s hlavou dolů bázlivě očekával, co bude následovat. Náhle mu tvrdě došlápla plnou vahou kozačkou přímo mezi lopatky, až mu zapraskaly obratle. Očekával nejhorší, možná bude mít slitování a rychle s ním definitivně zkoncuje, možná se neslituje a ubičuje ho k smrti, i to se přece může stát, když rozhněváte dominantní sadistickou Ženu. Náhle madam přenesla celou svou váhu na robustní podpatek a ten se mu pomalu a velmi bolestivě "zalisoval" do jeho jemné kůže. Stěží se nyní mohl nadechnout, jak ho drtila svou vahou. Ten okamžik trval snad celou věčnost, během níž k němu nepromluvila ani slovo a zjevně si tak vychutnávala svoji jednoznačnou převahu.  Pochopil, že ji zklamal. Možná i ona k němu započala chovat jisté sympatie a on se jí takto odvděčil. Náhle si uvědomil že to, čeho se právě dopustil, je zcela za hranou toho, co může cílevědomá a nekompromisní Žena jejího ražení kdy vůbec tolerovat.

23

Re: Únos

Super!! Těším se na pokračování...

24

Re: Únos

Opět pěkné :-)

25

Re: Únos

Tak teď se má chlapec na co těšit.