1

Téma: Stránka s online kľúčnicami

Na stránke sa môžu registrovať kľúčnice aj nositelia pasov cudnosti. Na tejto stránke môžete nájsť už zahraničné online kľúčnice, ktoré môžete kontaktovať až keď schvália Vaše priateľstvo a potom ich môžete požiadať aby boli Vašimi kľúčnicami. Kľúče nemusíte posielať poštou, stačí ak budete používať umelé zámky s číslami. Po každom zamknutí nahraté foto zámku s kľúčom a tým sa zabezpečí verifikácia nositeľa pásu cudnosti, že nepodvádza. http://thechaste.com/